Palvelut

Prosessiremontti

Tunnetteko prosessinne riittävän hyvin?

Käydään tarkkaan läpi prosessienne rakenteet ja tehdään selkeät kuvaukset. Järkeistetään tekemistä ja säädetään virtaukset oikein. Tiedostetaan tarkkaan läpimenot, kapasiteetit, käyttöasteet sekä eri työvaiheiden parametrit. Asetetaan selkeät tavoitteet sekä luodaan mittaristo seurannan tueksi.

Prosessiremontti

Taistelupari

Riittääkö päällikkönne aika ja resurssit elintärkeään kehitystyöhön?

Päällikkönne tai vastaavassa roolissa toimivan kanssa tiiviisti yhteistyössä. Haastan sekä kyseenalaistan nykyiset toimintamallit ja heitän sekaan omia näkemyksiä. Tuon selkeitä ja toteutettavia ratkaisumalleja sekä tiimiin luotsaamiseen, että strategian mukaiseen toiminnan kehittämiseen.

Taistelupari

Käppyröistä konkretiaan

Johtaako keräämänne tiedon tulkinta selkeisiin ja oikeisiin, konkreettisiin toimenpiteisiin ja tiedättekö tarkkaan, miten muutokset prosesseissa vaikuttavat tunnuslukuihin?

Lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä toiminnan eri osa-alueilta sekä tarkastellaan tilannetta taloudellisesta ja operatiivisesta näkökulmasta. Opitaan hakemaan dataa sekä analysoimaan sitä niin, että se johtaa todelliseen toteutukseen.

Käppyröistä konkretiaan

Kartoitetaan yhdessä yrityksenne tilanne

Jokainen projekti alkaa lähtötilanteen kartoituksella. Tämän jälkeen sovitaan yhdessä sisällön yksityiskohdista niin, että kokonaisuus palvelee parhaalla mahdollisella tavalla juuri teidän tarpeitanne. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää.