Olli-Pekka "oopee" perttu

Kaukola Consulting Oy

Ratkaisuja, valmennusta ja näkemystä tuottaviin prosesseihin

Olli-Pekka "Oopee" Perttu

Tartutaan konkreettisiin haasteisiin, konkreettisilla toimenpiteillä.

Toteutamme hyvän mielen prosessibuustausta ja synnytämme tuottavaa tekemistä avoimen ja rehellisen tiimityön kautta. Tuloksena on huipputason suorituskyky.

Palvelut

Jokainen projekti alkaa lähtötilanteen kartoituksella. Tämän jälkeen sovitaan yhdessä sisällön yksityiskohdista niin, että kokonaisuus palvelee parhaalla mahdollisella tavalla juuri teidän tarpeitanne. Palveluiden sisällöt ovat tarvittaessa yhdisteltävissä toiveidenne ja tavoitteidenne mukaiseksi, räätälöidyksi kokonaisuudeksi. 

TILANNEKAMARI

Luodaan mahdollisimman reaaliaikaista tietoa käsittelevä ja analysoiva ”tilannekamari”, joka tuottaa ja ohjaa konkreettisia toimenpiteitä ja tekemistä kohdennetusti oikeisiin paikkoihin.

TAHTI

Viritetään prosessit ja ihmiset toimimaan samassa tahdissa, optimaalisen ja tuottavan suorituksen aikaansaamiseksi.

Kuinka tarkkaan tunnette prosessinne?

Kartoitetaan yhdessä yrityksenne tilanne, tarpeet ja tavoitteet tuottavien prosessien, selkeiden toimintatapojen sekä hyvän tiimityön näkökulmasta. Kehitetään jo olemassa olevia tai luodaan uusia selkeitä toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka tukevat yrityksenne taivalta kohti tuottavampaa tekemistä.